- Du som arbetar inom socialtjänsten-


Stiftelsen Kristen Familjehemsvård erbjuder vård för barn, ungdomar, ensamstående föräldrar och vuxna som behöver stöd och hjälp. Engagemanget i familjehemsvården har sin grund i den kristna etiken som mycket tydligt uppmanar till kärlek i praktisk handling. Det är därför viktigt att de familjer som vi samarbetar med har kristna grundvärderingar och en sund, personlig kristen tro. Däremot ställer vi inga krav på de som placeras beträffande kristen tro. Vårt mål är att på alla sätt stödja de familjer som går in i uppgiften som familjehem. Detta för att familjerna i sin tur på bästa sätt ska kunna hjälpa sina gäster till en så bra grund som möjligt i deras fortsatta liv.

STÖDET TILL FAMILJERNA

SKFH arbetar på flera fronter för att stärka stödet till familjehemmen. Bland de mest konkreta kan nämnas följande:

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER

Vi samarbetar med olika kristna behandlingshem och organisationer som t ex: Betelskeppet, Hela Människan, LP-verksamheten, Stadsmissionen, Räddningsmissionen och Fängelseprästerna.

PLACERANDE MYNDIGHET

Vi ser det som mycket angeläget att ha ett bra samarbete med den placerande myndigheten. Vi vill verka för att den ytterst ansvariga för placeringen får all den information som behövs för att rätt kunna följa utvecklingsprocessen.

* När det gäller placeringar av barn och ungdom fastställs priset med hänsyn till vårdbehovet och i överenskommelse med uppdragsgivaren. Differentierade priser gäller utifrån ramavtal med olika kommuner.

KONTAKTA OSS

Är SKFH ett intressant alternativ är vi öppna för samarbete. Förhoppningsvis kan vi finna lösningar som är bra för alla parter men i första hand för den som söker behandling.